Vergoeding

Met een verwijsbrief van uw huisarts worden behandelingen voor iedereen, ook als u alleen een basisverzekering heeft, vergoed door de verzekeraar.

 

Met alle verzekeraars zijn hiervoor contracten afgesloten.
In de verwijsbrief moet vermeld staan dat het een (vermoeden van een) DSM-diagnose betreft en dat het gaat om een verwijzing naar de Basis GGZ.

De zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks aan de praktijk. U hoeft zelf niets te doen.
Als u in het lopende jaar nog geen medische kosten hebt gemaakt door bezoek aan poliklinieken, ziekenhuisopname, medicijngebruik, ambulancevervoer e.d., kost de behandeling u uw verplichte eigen risico. Tot en met 2021 is dat €385. Bezoek aan de huisarts en vroedvrouw en sommige andere kosten rondom geboortes  zijn voor u altijd gratis en tellen dus niet mee om de €385 te bereiken.
Mogelijk heeft u ook nog vrijwillig voor een hoger eigen risico gekozen in ruil voor een premiekorting. In dat geval kan het zelf te betalen bedrag hoger zijn. Neem bij twijfel hierover contact op op met uw ziektekostenverzekeraar.

 

Tarief voor niet-verzekerde zorg (OZP): behandeling van bepaalde problemen valt niet meer binnen de zorgverzekeringswet en wordt daarom niet vergoed.
Dit is bijvoorbeeld zo met relatieproblemen tenzij er een ander psychisch probleem, zoals depressie of angst, aan de relatieproblemen ten grondslag ligt. Als dit het geval is, kan uw huisarts wel een verwijsbrief schrijven.
Het OZP-tarief is €85 per  consult van 60 minuten contacttijd. Hier komen geen BTW of andere kosten meer bij.

 

Zelf betalen: mocht u, om wat voor reden dan ook, zelf willen betalen, dan kost dat €85 per  consult van 60 minuten contacttijd. Hier komen geen BTW of andere kosten meer bij. Een verwijsbrief van uw huisarts is niet nodig.