Praktische zaken

Afspraken maken en veranderen

U kunt zich aanmelden via het antwoordformulier op deze site. U kunt daarop ook uw vragen kwijt. Met vragen kunt u ook bellen naar 020-6828078 en u krijgt dan  vrijblijvend antwoord. Deze laatste methode of mailen naar ppawcontact@gmail.com heeft de voorkeur en werkt vaak het snelste.

Ook als u een afspraak wilt afzeggen of verzetten kunt u bellen naar 020-6828078 of mailen naar ppawcontact@gmail.com. Als u geen gehoor krijgt kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan teruggebeld of gemaild.

 

Verwijsbrief

U heeft altijd (ook als u zelf het  initiatief hebt genomen om een afspraak te maken) een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts nodig, waarin wordt verwezen naar de BasisGGZ.

In de verwijsbrief moet vermeld staan dat het een (vermoeden van een) DSM-diagnose betreft. Met een verwijsbrief worden behandelingen voor iedereen (ook als u alleen een basisverzekering heeft) vergoed door de verzekeraar. Met alle verzekeraars zijn hiervoor contracten afgesloten.

 

De zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks aan de praktijk. U hoeft zelf niets te doen.

 

Tarief voor overig zorgproduct (OZP)

Behandeling van bepaalde problemen valt niet meer binnen de zorgverzekeringswet en wordt daarom niet vergoed.
Dit is bijvoorbeeld zo met relatieproblemen tenzij er een ander psychisch probleem, zoals depressie of angst, aan de relatieproblemen ten grondslag ligt. Als dit laatste  het geval is, kan uw huisarts  wel een verwijsbrief schrijven. Het OZP-tarief is €90 per  consult van 60 minuten contacttijd. Hier komen geen BTW of andere kosten meer bij.

 

Zelf betalen

Mocht u, om wat voor reden dan ook, zelf willen betalen, dan kost dat €90 per  consult van 60 minuten contacttijd. Hier komen geen BTW of andere kosten meer bij. Een verwijsbrief van uw huisarts is niet nodig.

 

Wachttijd

De eerste afspraak is maximaal 12 tot 14 weken na aanmelding. Vaak lukt het om eerder af te spreken. Daarna gaat de behandeling meteen verder.

 

Waarneming bij afwezigheid

Bij vakantie of andere afwezigheid wordt er zo nodig waargenomen door collega-psychologen. Daarover krijgt u informatie als de vakantietijd aanbreekt of bij afwezigheid vanwege een andere reden.

 

Wat te doen bij crisis

In geval van crisis kunt u bellen naar de Huisartsenpost Amsterdam: 088 003 0600 of naar Spoedeisende Psychiatrie:  020 523 5433. Zo nodig kunt u de eerstvolgende werkdag bij mij terecht voor een afspraak. Dit laatste geldt alleen voor cliënten die al in behandeling zijn bij de praktijk.

 

Klachtregeling

Bij eventuele klachten heeft het de voorkeur om ze eerst met mij te bespreken. Lukt het niet om een oplossing te vinden, dan kunt u terecht bij de LVVP ( Landelijke Vereniging van Psychologen & Psychotherapeuten), waar ik lid van ben. De LVVP heeft een klachtregeling, die voldoet aan de wettelijke eisen.

 

No-show

Het is de bedoeling dat u afspraken tijdig, d.w.z. uiterlijk 24 uur van tevoren, afzegt. Mocht dit toch een keer niet lukken, dan brengt dat de eerste keer geen kosten met zich mee. Bij volgende keren behoud ik mij het recht voor om €60 in rekening te brengen.

 

Privacy
Hieronder vindt u een document waarin meer informatie wordt gegeven over de bescherming van uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de AVG.

Klik hier om het privacydocument in te zien

 

Kwaliteitsstatuut
De praktijk heeft een kwaliteitsstatuut van het Zorginstituut Nederland.

Klik hier om het kwaliteitsstatuut in te zien