Over mij

Ik heb Klinische Psychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit  en 30 jaar geleden heb ik samen met een collega Psychologenpraktijk Amsterdam-West opgericht.
Ik werk ook in huisartsenpraktijken.
Ik hou ervan om beroepsmatig steeds nieuwe dingen  te leren en toe te passen.
Ik vind het belangrijk dat u handvatten krijgt om uzelf verder te helpen.
Het geeft me veel voldoening wanneer dat lukt en mensen hun veerkracht terugvinden.
Ik vind dit een goed motto:

Door de (kleine) keuzes die u iedere dag maakt, vormt u uw leven en vormt u uzelf.
Het zijn de stenen die samen de weg vormen die u voor uzelf aanlegt.
Ik houd mij aan de beroepscode van het NIP, waarin opgenomen de voor psychologen gebruikelijke regels van vertrouwelijkheid.