Hoe werkt het?

Psychologenpraktijk Amsterdam-West is er voor  iedereen vanaf 18 jaar met licht tot matig ernstige psychische klachten. De behandeling hiervan is meestal kortdurend. Samen met u worden uw problemen concreet en praktisch aangepakt. Hierbij is er natuurlijk aandacht voor uw eigen wensen en inbreng.
Om te zorgen dat de behandeling op u is afgestemd, bespreken we in het eerste gesprek waar u het meeste last van heeft en bepalen we samen waar we ons in eerste instantie op gaan richten. Ook vult u vragenlijsten in, die we samen bespreken. Er wordt klachtgericht gewerkt en als er een samenhang van uw klachten met uw verleden bestaat,  is daar ook aandacht voor.
U krijgt praktische opdrachten en handvatten voor toepassingen.
Tijdens de behandeling evalueren we en kunnen er zaken bijgesteld of veranderd worden.

Als het nodig is wordt u op een zo vroeg mogelijk moment doorverwezen of terugverwezen naar de huisarts.

Wat we kiezen te doen en wat we kiezen te denken heeft rechtstreeks effect op hoe we ons voelen. Wij kunnen samen onder de loep nemen hoe dit proces bij u werkt. Het doel van de behandeling is in ieder geval dat u door meer inzicht en overzicht uw gedrag leert veranderen en nieuwe oplossingsmethoden leert gebruiken, waardoor uw veerkracht groter wordt en u zonder hulpverlening verder kunt.

U kunt leren om anders te kijken naar uzelf en naar wat er in uw leven gebeurt door:

 • disfunctionele gedachten in een positieve richting om te buigen
 • gebeurtenissen in uw leven positiever te interpreteren
 • los te komen van uw vaste gewoontes en deze te veranderen
 • meer aandacht te geven aan de zaken die er werkelijk toe doen voor u
 • meer compassie voor uzelf en anderen te voelen
 • uw veerkracht terug te vinden
 • in een probleem een uitdaging te onderkennen
 • erop te vertrouwen dat uw dromen ertoe doen
 • nieuwe mogelijkheden aan te boren
 • meer ontspannen en meer effectief te leren handelen
 • uzelf met vriendelijkheid en mildheid te behandelen
 • meer tijd te besteden aan dingen die u energie geven
 • u beter te realiseren wat uw sterke punten zijn en hoe u ze kunt gebruiken
 • op een creatieve manier om te gaan met wat u tegenkomt
 • uw balans te vinden tussen werk en privé
 • te ervaren dat alles waar u aandacht aan geeft groeit

Als technieken gebruik ik vaak cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, RET, eenvoudige mindfulness-oefeningen, het or-model, relatietherapie en psycho-educatie.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing):
Dit is een effectief bewezen methode om nare ervaringen te verwerken en uw negatieve zelfbeelden los te laten .Als uw eigen natuurlijke  mechanisme om nare gebeurtenissen te verwerken stagneert, bijvoorbeeld door een verhoogd stressniveau, kan EMDR helpen om dit mechanisme weer in beweging te krijgen. Zie voor meer informatie: www.emdr.nl.

Schematherapie

RET (Rationeel-Emotieve Therapie):
Als u  belemmerd wordt door uw eigen overtuigingen kan RET  u helpen om u te laten inzien dat u die overtuigingen vaak zelf maakt en dat u zichzelf mogelijk een groot plezier doet door sommige overtuigingen  los te laten.

Cognitieve gedragstherapie:
Met behulp van o.a. RET kunt u bijvoorbeeld leren om gemakkelijker, handiger en lichter om te gaan met situaties, die u tot nu toe belastend vond.

CMPT (Cognitieve Mindfulness Priming Therapie):
Een methode om stress en negatieve gedachten te leren relativeren.

KOP:
Meer inzicht krijgen in hoe uw persoonlijke eigenschappen, – ook uw sterke kanten -, en uw externe omstandigheden uw functioneren meebepalen en hoe u dit aan kunt wenden om dingen te verbeteren.

Eenvoudige mindfulnessoefeningen:
Door bewust aandacht te geven aan uzelf en alles om u heen, leert u meer in het moment te leven en innerlijk rustiger te worden.

Familieopstellingen:
Deze methode kan helpen om thema’s en problemen uit uw leven te verhelderen door meer inzicht te krijgen in hoe uw familieachtergrond hierin een rol speelt.

OR-model (Opbouwen van Reserves) en GA-model (Geleidelijke opbouw van Activiteiten):
Deze modellen worden gebruikt bij chronische vermoeidheid en pijn.